image1 image2 image3 image4 image5 image6 image7 image8

Social Networking

twitter-corsi-di-lingua-padova-traduzioni-interpretariato

agenzia traduzioni padova corsi di lingue studio-forenix-traduzioni-padova-corsi-di-lingue-google-plus

Termini e condizioni

SLUŽBENI PREVODIOCI

STRUČNI TUMAČI

PROFESORI IZVORNI GOVORNICI JEZIKA

STUDIO FORENIX je preduzeće koje čine:

 • Prevodioci
 • Tumači
 • Profesori stranih jezika

i več godinama posluje u Padovi baveći se organizacijom kurseva stranih jezika, dok je na državnom i međunarodnom nivou angažovano na područjima prevođenja i tumačenja.

PREVODIOCI

Prevodioci STUDIO FORENIX su priznati službeni prevodioci sa univerzitetskim obrazovanjem i specijalizacijom, sa dugogodišnjim iskustvom u oblasti prevođenja, upisani u posebne Liste ili Registre službenih prevodilaca:

 • Registar službenih prevodilaca/tumača pri sudu (Sekcija građanskog i krivičnog prava)
 • Registar prevodilaca Privredne komore
 • Registar stručnih prevodilaca Evropskog informacijskog centra u Venetu
 • Registar pružalaca usluga prevođenja i tumačenja Univerziteta u Padovi, itd.

Prevodioci STUDIO FORENIX su kulturološki i profesionalno pripremljeni za svaku aktivnost u sledećim oblastima:

Za svaki prevodilački projekat STUDIO FORENIX oceni i izabere prevodioca iz svog tima kome se poveri zadatak. Prevode obavljaju nativni prevodioci (za ciljni jezik), sa dugogodišnjim iskustvom u nadležnoj oblasti, koji poseduju odgovarajuću pripremu in obuku koja obezbeđuje, da se kvalitet obavljenog posla ne dovodi u pitanje.

TUMAČI

Tumači STUDIO FORENIX su specijalizovani za tumačenje za svaku priliku:

 • Sajmovi
 • Konvencije
 • Konferencije
 • Poslovni sastanci
 • Međunarodni događaji
 • Seminari
 • Festivali
 • Susreti

Konferencijsko tumačenje, simultano i konsekutivno, je povereno stručnjacima STUDIO FORENIX, koji imaju pored postignutog obrazovanja na području simultanog prevođenja i konsekutivnog prevođenja (diploma, magisterij i pripravništvo) dugoročno i dokazano iskustvo. Već godinama nudimo naše specijalizovane usluge konferencijskog tumačenja u korist:

 

 • Univerziteta
 • Kulturnih udruženja
 • Javnih ustanova
 • Međunarodnih preduzeća
 • društava
 • korporacija

 

Naša aktivnost na području konferencijskog prevođenja bila je i ostaće osnovno sredstvo za dijalog između različitih svetova, predstavljajući izvor neprocenjive vrednosti za kulturu, nauku, ekonomiju i sve ostale intelektualne sfere čovečanstva.

Osim konsekutivnog simultanog prevođenjaSTUDIO FORENIX ima veliko iskustvo u oblasti tumačenja pregovora. Naše usluge tumačenja i prevođenja su od ključnog značaja u poslovnim sastancima između italijanskih privrednika i stranih kupaca/partnera/dobavljača. STUDIO FORENIX pružio je svoje usluge na mnogim međunarodnim B2B događajima u celoj zemlji, nudeći usluge svojih stotinak pregovornih tumača govornika izvornog jezika.

PROFESORI STRANIH JEZIKA

Treća glavna oblast delovanja STUDIO FORENIX, ali podjednako važna, je učenje stranih jezika. Na svom sedištu u Padovi se organizuju:

 

 • kolektivni kursevi engleskog jezika
 • kolektivni kursevi francuskog jezika
 • kolektivni kursevi nemačkog jezika
 • kolektivni kursevi arapskog jezika
 • kolektivni kursevi kineskog jezika
 • kolektivni kursevi ruskog jezika
 • kolektivni kursevi španskog jezika
 • kolektivni kursevi vijetnamskog jezika

 

Za sve navedene kao i za sve gore nepomenute jezike profesori izvorni govornici jezika STUDIO FORENIX drže individualne i poslovne kurseve jezika.

Prevodioci, tumači profesori jezika STUDIO FORENIX osposobljeni su za vođenje i koordinaciju trajnih i povremenih aktivnosti, kao i za vanredne zahteve javnih ustanova, javne uprave, privatnih malih, srednjih i velikih kompanija (od lokalnih preduzeća do državnih i/ili globalnih korporacija) i pojedinaca.

Molimo, da kontaktirate naše sedište u Padovi, gde smo dostupni radnim danima od 9.30 do 19.00. Naši zaposleni će odgovoriti što je brže moguće na svaki vaš zahtev, koji dospe:

 • na telefonski broj (+39) 049616268
 • putem maila •This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it•
 • na mobilni telefon: (+39) 3270870685
 • putem faksa: (+39) 049616268

Za sva pojašnjenja, zahteve informacija ili ponudu nas

KONTAKTIRAJTE